Form cover
Page 1 of 1

 

Digitaalõiguste küsitlus 

Pöördume Teie poole küsimustikuga, mis on osa Erasmus+ projekti DIRECT (Digital Rights in Europe Citizenship Today) raames läbi viidavast uuringust, mis keskendub nendele probleemidele, mida noored kogevad seoses digitaalsete õiguste ja veebiturvalisusega 

https://storage.tally.so/f7dbcad5-5afe-438b-a792-457ebb8d1aa3/eu_funded_en.jpg
Projekti eesmärk on arendada noorte oskusi ja teadmisi digitaalsete õiguste reguleerimisest ja nende tegevuste mõjudest noorte igapäevaelule. Projekti teiseks eesmärgiks on levitada teavet digitaaltehnoloogiate ohutu kasutamise kohta   
Teie vastused on abiks projekti partnteritele ning toetavad vastavate õppematerjalide loomist, millele saab olema edaspidi tasuta veebipõhine juurdepääs.         

Küsimus 1: Kuidas hindate oma arusaamist interneti privaatsuspoliitikast ja -tavadest? (Skaalal 1-7, 1 tähendab, et “ei ole üldse kursis” ja 7, et “teate absoluutselt kõike.”)  

Küsimus 1: Kuidas hindate oma arusaamist interneti privaatsuspoliitikast ja -tavadest? (Skaalal 1-7, 1 tähendab, et “ei ole üldse kursis” ja 7, et “teate absoluutselt kõike.”)  


Küsimus 2: Kas tunnete end interneti kasutamise ajal turvaliselt? (skaalal 1-7, 1 "ei tunne üldse turvaliselt” ja 7 “tunnen väga turvaliselt”) 

Küsimus 2: Kas tunnete end interneti kasutamise ajal turvaliselt? (skaalal 1-7, 1 "ei tunne üldse turvaliselt” ja 7 “tunnen väga turvaliselt”) 

Küsimus 3: Kas Teile on kunagi õpetatud, kuidas koolis olles võrgus turvaliselt käituda? 

 

Küsimus 3: Kas Teile on kunagi õpetatud, kuidas koolis olles võrgus turvaliselt käituda?  
A
B

Küsimus 4: Kas Te arvate, et Teil on piisavalt teadmisi küberturvalisusest?            

Küsimus 4: Kas Te arvate, et Teil on piisavalt teadmisi küberturvalisusest?            
A
B

Küsimus 5: Mida tähendab Teie jaoks mõiste "digitaalsed õigused"?       

Küsimus 6: Milline on parim viis digitaalsete õiguste tundmaõppimiseks 

Küsimus 6: Milline on parim viis digitaalsete õiguste tundmaõppimiseks?  
A
B
C
D

Küsimus 7: Kas Teie arvates aitaks veebiturvalisuse tundmaõppimine koolis õpilastel vältida küberkiusamist? 

Küsimus 7: Kas Teie arvates aitaks veebiturvalisuse tundmaõppimine koolis õpilastel vältida küberkiusamist? 
A
B

Täname Teid Teie aja ja panuse eest digitaalsete õiguste küsimustikule vastamisel! 

Kas soovite saada lisateavet projekti kohta ja linki meie poolt loodud tasuta veebiressurssidele? Jaatava vastuse korral annate nõusoleku oma andmete kogumiseks projekti puudutava edaspidise teavitamise eesmärgil. 

Kas soovite saada lisateavet projekti kohta ja linki meie poolt loodud tasuta veebiressurssidele? Jaatava vastuse korral annate nõusoleku oma andmete kogumiseks projekti puudutava edaspidise teavitamise eesmärgil. 
A
B

Kui vastasite, jah, sisestage palun oma ka e-posti aadress, et saaksime teiega edaspidi ühendust võtta.